Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Kalendarium

  Wtorek, 2019-01-22

  Imieniny: Dominiki, Mateusza

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 516008
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

KONKURS PIOSENKI KABARETOWEJ I TEATRALNEJ

Regulamin
Powiatowego Konkursu
Piosenki Kabaretowej i Teatralnej

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim

Miejsce i termin spotkania:

Aula Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim
ul. Siennicka 17

dnia 21 marca 2018 r., godzina 1000.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603640730

Cele konkursu:

 • integracja kulturalna młodych artystów,
 • prezentacja dorobku artystyczno – wokalnego solistów i zespołów muzycznych,
 • promowanie piosenki teatralnej i kabaretowej,
 • wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania sztuki muzycznej.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  • solistów,
  • zespołów muzycznych (do 8 osób)
 2. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
 3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę:
  • tekst własny lub zapożyczony,
  • soliści mogą zaprezentować przygotowane utwory z akompaniamentem lub bez akompaniamentu,
  • akompaniament własny.
 4. Jury będzie oceniać prezentacje wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,
  • interpretacja tekstu,
  • fantazja, pomysłowość wykonania,
  • połączenie form: mimika, gest, ruch sceniczny,
  • oryginalność prezentacji,
  • poziom wykonania.
 5. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów konkursu w każdej grupie szkół.

Ustalenia końcowe:

 • karty zgłoszeń należy przesyłać do dnia 17 marca 2017 r.
 • o liczbie zakwalifikowanych uczestników i kolejności prezentacji decydują organizatorzy,
 • komisja konkursowa zastrzega sobie prawo podziału nagród.

Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu w porozumieniu z komisją artystyczną.

 

Szczegółowe informacje:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 17.
Tel./fax (025) 758 56 11, e-mail:sekretariat@sp4mm.edu.pl

Artykuły