Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1305499
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni
 • Jadłospis

KONKURS PIOSENKI KABARETOWEJ I TEATRALNEJ

Regulamin 

Powiatowego Konkursu Piosenki Kabaretowej i Teatralnej

 

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim

Miejsce i termin spotkania: 

Aula Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim 
Mińsk Mazowiecki,
ul. Siennicka 17 

dnia 21 marca 2019 r., godzina 1000.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603640730

 Cele konkursu:

 • integracja kulturalna młodych artystów,
 • prezentacja dorobku artystyczno – wokalnego solistów i zespołów muzycznych,
 • promowanie piosenki teatralnej i kabaretowej,
 • wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania sztuki muzycznej.

 Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły muzyczne (do 8 osób).
 2. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
 3. Kategorie wiekowe:
  • klasy I-IV,
  • klasy V-VIII,
  • gimnazjum i szkoły średnie.
  • tekst własny lub zapożyczony,
  • soliści mogą zaprezentować przygotowane utwory z akompaniamentem lub bez akompaniamentu,
  • akompaniament własny.
 1. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę:
 2. Jury będzie oceniać prezentacje wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,
  • interpretacja tekstu,
  • fantazja, pomysłowość wykonania
  • połączenie form : mimika, gest, ruch sceniczny,
  • oryginalność prezentacji,
  • poziom wykonania.

6. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów konkursu w każdej grupie szkół.

Ustalenia końcowe:

 • karty zgłoszeń należy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r.
 • o liczbie zakwalifikowanych uczestników i kolejności prezentacji decydują organizatorzy,
 • komisja konkursowa zastrzega sobie prawo podziału nagród.

Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu w porozumieniu z komisją artystyczną.

 

Szczegółowe informacje:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 17.
Tel./fax(025) 758 56 11, e-mail:sekretariat@sp4mm.edu.pl