Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1305412
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni
 • Jadłospis

INFORMACJE

Wykaz instytucji świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną i wychowawczą 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,
  ul. Konstytucji 3 Maja 16, tel. (25) 756 40 05
 2. Mińskie Centrum Profilaktyki ul. Juliana Tuwima 1 ,
  tel. (25) 758 02 51, (25) 758 02 52
 3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Konstytucji 3 Maja 16 tel.(25) 756 40 26
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25 A tel. (25) 758 22 24
 5. Centrum Profilaktyki Społecznej-  www.cps.edu.pl
 6. Bezpieczna szkoła - https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl
 7. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 0 800 12 12 12
 8. Pomoc w sytuacjach zagrożenia  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie www.helpline.org.pl - 0 800 100 100
 9. Poradnia Telefoniczna ,,Niebieskiej Linii” 22 668 70 00 , czynna 7 dni w tygodniu
  w godz. 12.00-18.00

  Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

strzala-ruchomy-obrazek-0312strzala-ruchomy-obrazek-0312strzala-ruchomy-obrazek-0312

kliknij

Artykuły