Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Kalendarium

  Piątek, 2018-11-16

  Imieniny: Edmunda, Marii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 453472
  • Do końca roku: 45 dni
  • Do wakacji: 217 dni

Przyjazna świetlica

Celem działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanków. Pomoc w rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym dziecka, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz odnalezieniu się we współczesnym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.

Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównawcze zaległości w nauce, reedukacja
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw
- zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny
- dożywianie
- zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków poprzez pogadanki, dyskusje, burzę mózgów, dramę
- zajęcia profilaktyczne dotyczące komunikacji, samooceny, asertywności, nauki radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i emocji.

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza wspiera rodzinę, opiekunów prawnych, zapewnia pomoc dzieciom. Współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami. Troszczy się o zdrowie dziecka i jego prawidłowe nawyki, zapewnia pomoc w odrabianiu prac domowych i dba o prawidłowy rozwój umysłowy. Zapewnia działania związane z kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych.

HARMONOGRAM PRACY PRZYJAZNEJ ŚWIETLICY

Dzień tygodnia

Godzina

Grupa

Nauczyciele/ liczba godzin

Poniedziałek

12.50-13.50
13.50-14.50

Uczniowie szkoły podstawowej

p. Anna Jagiełło-Zamojska (1 godz.)
p. Barbara Szmidt (1 godz.)

Wtorek

12.50-14.50
13.50-14.50

Uczniowie szkoły podstawowej

p. Aleksandra Samociuk (1 godz.)
p. Barbara Szmidt (1 godz.)

Środa

12.50-13.50
13.50-14.50

Uczniowie szkoły podstawowej

p. A. Jagiełło-Zamojska (1 godz.)
p. E. Mostowska (1 godz.)

Czwartek

12.50-13.50
13.50-15.50

Uczniowie szkoły podstawowej

p. Anna Jagiełło-Zamojska (1 godz.)
p. E. Mostowska (2 godz.)

Piątek

12.50-15.50

Uczniowie szkoły podstawowej

p. Teresa Kałan (3 godz.)

Dzień tygodnia

Godzina

Grupa

Nauczyciele/ liczba godzin

Poniedziałek

14.50-16.50

Klasy gimnazjalne

P. A. Samociuk (2 godz.)

Środa

14.50-15.50

Klasy gimnazjalne

p. p. A. Jagiełło-Zamojska (1 godz.)

Czwartek

15.50-16.50

Klasy gimnazjalne

p. E. Mostowska (1 godz.)

 

Artykuły