Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 138057
    • Do końca roku: 19 dni
    • Do wakacji: 192 dni
  • Jadłospis

Przyjazna świetlica

Celem działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanków. Pomoc w rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym dziecka, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz odnalezieniu się we współczesnym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.

Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównawcze zaległości w nauce, reedukacja
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw
- zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny
- dożywianie
- zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków poprzez pogadanki, dyskusje, burzę mózgów, dramę
- zajęcia profilaktyczne dotyczące komunikacji, samooceny, asertywności, nauki radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i emocji.

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza wspiera rodzinę, opiekunów prawnych, zapewnia pomoc dzieciom. Współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami. Troszczy się o zdrowie dziecka i jego prawidłowe nawyki, zapewnia pomoc w odrabianiu prac domowych i dba o prawidłowy rozwój umysłowy. Zapewnia działania związane z kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych.

Artykuły