Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 1354008
    • Do końca roku: 261 dni
    • Do wakacji: 72 dni
  • Jadłospis

Kim będę w przyszłości?

W Przyjaznej świetlicy jeden raz w tygodniu odbywają się zajęcia zawodoznawcze. Uczniowie poznają zawody poprzez oglądanie prezentacji oraz dyskusji o znanych im profesjach m.in. zawodach wykonywanych przez rodziców, dziadków i znajomych.  Wśród wybranych przez uczniów zawodów największą popularnością cieszą się: policjant, strażak, lekarz, piłkarz, kucharz, nauczycielka, baletnica, informatyk, żołnierz.

Najważniejszym celem zajęć jest uświadomienie młodym ludziom, iż przy wyborze dalszego kierunku kształcenia niezbędna jest wiedza o sobie, swoich umiejętnościach, zdolnościach, mocnych i słabych stronach, a także o zawodach i wymogach kwalifikacyjnych rynku pracy.