Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1353907
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 72 dni
 • Jadłospis

KONKURS PLASTYCZNY "Rośliny pod ochroną w Polsce"

REGULAMIN konkursu plastycznego

na najlepszy plakat na temat „Rośliny pod ochroną w Polsce”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI.

3. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu na temat  "Rośliny pod ochroną w Polsce".

II. Cele konkursu.

 1. Promowanie wśród uczniów zainteresowania ekologią i postawy proekologicznej.
 2. Poszerzenie informacji o gatunkach roślin objętych ochroną w Polsce.

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu.

1. Zadania dla uczestników konkursu:

 • · zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu na temat  "Rośliny pod ochroną w Polsce",
 • · wykonanie plakatu - dowolna technika plastyczna,
 • · format - jednostronny, arkusz A3 (29,7 cm x 42 cm).

2.  Skład komisji konkursowej:

p. Beata Zdankowska – Wasążnik

p. Eugeniusz Kovaliv

3. Zasady oceny:

 • · zgodność z regulaminem · poprawność merytoryczna · pomysłowość · czytelność przekazu · estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.)

4. Sposób przesyłania prac:

Uczestnicy konkursu załączają zdjęcia (czytelne, dobrej jakości) wykonanych plakatów do stworzonego w tym celu zadania na platformie TEAMS.

5. Ramy czasowe:

Wysyłane zdjęć prac konkursowych: 01.03.2021 – 14.03.2021

Wyniki konkursu: 22.03.2021

 

6. Zasady nagradzania i nagrody:

 • komisja konkursowa przyznaje I, II i III miejsce;
 • nagrody książkowe - dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsca.

VI Postanowienia końcowe.

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach.

2. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej.