Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 1305456
    • Do końca roku: 307 dni
    • Do wakacji: 118 dni
  • Jadłospis

KLASA DWUJĘZYCZNA

 

UWAGA!!!

Termin składania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej został przedłużony do 27 marca b.r. 


 Sprawdzian predyspozycji językowych z języka angielskiego
dla uczniów klas szóstych z powiatu mińskiego odbędzie się

3 kwietnia o godz. 13 w auli szkolnej

Egzamin składa się z części pisemnej (60 min) oraz części ustnej, która odbędzie się bezpośrednio po części pisemnej.

Celem sprawdzianu jest wyłonienie grupy uczniów do siódmej klasy dwujęzycznej,
która będzie funkcjonowała od 01 września 2019 r. w wyżej wymienionej szkole.


Artykuły