Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 1353951
    • Do końca roku: 261 dni
    • Do wakacji: 72 dni
  • Jadłospis

Przyjazna świetlica

Celem działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanków. Pomoc w rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym dziecka, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz odnalezieniu się we współczesnym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.

Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównawcze zaległości w nauce, reedukacja
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw
- zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny
- dożywianie
- zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków poprzez pogadanki, dyskusje, burzę mózgów, dramę
- zajęcia profilaktyczne dotyczące komunikacji, samooceny, asertywności, nauki radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i emocji.

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza wspiera rodzinę, opiekunów prawnych, zapewnia pomoc dzieciom. Współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami. Troszczy się o zdrowie dziecka i jego prawidłowe nawyki, zapewnia pomoc w odrabianiu prac domowych i dba o prawidłowy rozwój umysłowy. Zapewnia działania związane z kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych.

HARMONOGRAM PRACY PRZYJAZNEJ ŚWIETLICY

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Katarzyna Szlendak

12.55-14.55

 

Karolina Wolińska-Miller

12.55-14.55

Barbara Szmidt

15.45-16.45

Katarzyna Szlendak

12.55-14.55

Urszula Rudzka

11.55-12.55

 

Ewa Mostowska

12.55-15.55

 

Ewa Mostowska

14.00-15.00

 

Artykuły