Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Kalendarium

  Wtorek, 2019-01-22

  Imieniny: Dominiki, Mateusza

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 515939
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Konkurs kaligraficzny "Ulubiony cytat"

Z okazji Dnia Pisma Ręcznego (23 stycznia) i Dnia Pisania Piórem (12 lutego) biblioteka szkolna ogłasza konkurs polegający na ręcznym napisaniu ciekawego, oryginalnego, zabawnego, niezwykłego cytatu z przeczytanych książek - takiego, który może zachęcić do lektury.

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III SP

- uczniowie klas IV-VIISP i IIIGIM

2. Zadanie konkursowe polega na starannym, odręcznym napisaniu ciekawego, oryginalnego, zabawnego, niezwykłego cytatu z przeczytanych książek - takiego, który może zachęcić do lektury.

3. Każdy z uczestników może złożyć dowloną liczbę prac w formacie A4, wykonaną piórem, długopisem, cienkopisem, flamastrem.

Praca dodatkowo może być iluminowana inicjałem i/lub bordiurą nawiązującą do tekstu, kolorystyka zdobień dowolna.

4. Praca powinna zawierać minimum jedno zdanie, maksymalna wielkość tekstu nie powinna przekraczać jednej strony fomatu A4.

5. Integralną częścią pracy powinno być nazwisko autora i tytuł dzieła, z którego pochodzi cytat.

6. Podpisane na odwrocie prace (nazwisko autora i klasa) należy dostarczyć do szkolnej biblioteki do 11.02.2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.02.2019 r.

7. Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności pięknego pisania,

- uwrażliwienie na estetykę pisma ręcznego,

- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,

- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

- popularyzacja czytelnictwa i działalności biblioteki

8. Oceny prac dokona jury złożone z nauczycieli naszej szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki zapisu i samodzielności wykonania.

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację wraz z nazwiskiem, imieniem oraz wizerunkiem autora na stronie internetowej szkoły.

 

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela P. Magdalena Grudzińska