Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

 • Kalendarium

  Wtorek, 2018-12-11

  Imieniny: Biny, Damazego

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 478170
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni

Konwersatorium „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”

          Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą to temat przewodni cyklu konwersatoriów, w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim.

Jedno z nich związane było z doniosłą uroczystością nadania szkole sztandaru. Uczniowie z uwagą wysłuchali słów skierowanych do nich przez znakomitych gości.         

        Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki pan Marcin Jakubowski zwrócił uwagę, że patriotyzm to przede wszystkim pielęgnowanie tradycji, a młodzież naszej szkoły już od pokoleń jest jej orędownikiem w mieście. Corocznie przypomina przecież lokalnej społeczności o bardzo ważnym w naszej historii wydarzeniu – Powstaniu Styczniowym. Na terenie szkoły znajduje
się pomnik ku czci pomordowanych powstańców. Pamięć o tych, którzy w Mińsku Mazowieckim przelali krew za wolność to przejaw patriotyzmu, wieńce złożone pod pomnikiem to wyraz czci oddanej tym, którzy złożyli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny.

          Pan poseł Czesław Mroczek również zaakcentował fakt, że najpiękniejszą formą patriotyzmu
są działania, które społeczność naszej szkoły od wielu lat podejmuje, aby kultywować pamięć o tych, którzy walczyli o wolność. Sprawujemy przecież pieczę nad pomnikiem wydarzeń, które rozegrały się na lokalnym terenie. W ten sposób kształtowana jest nasza narodowa tożsamość i postawa obywatelska. Jest to szczególnie ważne dziś – w stulecie odzyskania niepodległości, ponieważ rok 1918 nie był splotem okoliczności, lecz zwieńczeniem wielkiego procesu dziejowego, w skład którego wchodzą wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym.

           Pani poseł Teresa Wargocka uzmysłowiła młodym słuchaczom, że jednym z przejawów patriotyzmu jest wychowanie Polaków, którzy mają poczucie godności i wolności. To zadanie wypełnia szkoła, rodzina i kościół. Słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka wypisane na sztandarze naszej szkoły są bardzo znamienne dla ucznia i mają być drogowskazem dla współczesnego patrioty. Nie byłoby bowiem roku 1918 bez tych, którzy za wolność i godność oddali życie. Oni są wzorami osobowymi dla młodzieży.

          Cześć, którą oddajemy sztandarowi to także forma wyrażania miłości i przywiązania do Ojczyzny. Tę prawdę zaakcentował w swojej wypowiedzi pan poseł Daniel Milewski. Opowiedział uczniom o wydarzeniu z życia węgierskich żołnierzy, którzy – w obawie przed utratą sztandaru – rozdzielili jego fragmenty, zabrali ze sobą, a potem je zszyli. Uczniowie zrozumieli, że tam, gdzie jest sztandar, znajduje się dom, wspólnota, Ojczyzna. Patriotyzm to noszenie w sercu wartości, które sztandar wyraża, a najważniejsze z nich to Honor oraz szacunek do Boga, Ojczyzny, Nauki. Uczeń wyraża swój patriotyzm wtedy, gdy przekazuje te wartości koleżankom i kolegom, pielęgnuje je w domu. Godło, flaga narodowa, sztandar i hymn to symbole najważniejsze dla każdego młodego Polaka. W miłości do nich wyraża się na co dzień współczesny patriotyzm.

            Doskonałą okazją do przeprowadzenia kolejnego konwersatorium na temat współczesnego patriotyzmu była także nietypowa lekcja historii dla klasy III gimnazjum, która odbyła się w Muzeum Ziemi Mińskiej. Podczas oglądania ekspozycji związanej z Powstaniem Styczniowym uczniowie zastanawiali się, co jest najważniejszym przejawem współczesnego przywiązania do Ojczyzny. Zgodzili się z tym, że zryw powstańczy to wzór patriotyzmu nie tylko dla minionych pokoleń, ale i dla nas, bo patriotyzm w niepodległym państwie to cecha, która na pewno nie może przejść do lamusa. Nauczyciel wyjaśnił jak ważnym przejawem kultywowania miłości do Ojczyzny jest znajomość i upowszechnianie historii. Podkreślił, jakie to ma znaczenie w dniu dzisiejszym i skierował myśli uczniów na bieżący problem: oskarżanie Polaków o Holocaust. Konwersatorium uzmysłowiło więc gimnazjalistom, że znajomość historii, będąca przejawem współczesnego patriotyzmu, przyczynia się do kształtowania naszej narodowej świadomości. Znajomość historii umożliwia młodemu patriocie życie bez wiary w fałszywe oskarżenia, życie dumne, pozbawione kompleksów, w poczuciu narodowej tożsamości.

          Po kolejnym konwersatorium – przeprowadzonym tym razem dla uczniów szkoły podstawowej – powstały bardzo ciekawe prace plastyczne. Wynika z nich, że dzieci doskonale rozumieją czym jest patriotyzm i co oznacza bycie patriotą dziś. Miłość do Ojczyzny wyrazić można dbaniem o nią
i jej obroną, gdy nadejdzie taka potrzeba. Stąd rysunek powstańca walczącego na gruzach Warszawy czy żołnierzy z zadumą spoglądających na grób nieznanego towarzysza broni. Na pracach plastycznych nie zabrakło też symboli narodowych oraz haseł wyrażających najważniejsze wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

          Konwersatoria przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim
są dowodem na to, że uczniowie rozumieją wagę patriotyzmu i wiedzą, że jest to wartość, której ogromne znaczenie nigdy nie przeminie. Bycie patriotą oznacza dla ucznia przede wszystkim szacunek dla symboli narodowych oraz kultywowanie pamięci o tych, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny. To również nauka, praca i życzliwość wobec drugiego człowieka.